Identifikácia dokumentu

Top  Next

 

       Dokument "Projekt Info Portál - Používateľská dokumentácia" je výstupom projektu Internet portál (EBP) EXIMBANKA SR. Tento dokument obsahuje používateľskú dokumentáciu internet portálu systému GINS.

 

       Účelom tohto dokumentu je popísať registrovaným používateľom prácu s internet portálom.

 

       Autori si vyhradzujú právo na prípadné rozdiely medzi touto používateľskou dokumentáciou a samotnou funkcionalitou Info portálu. Takéto rozdiely môžu byť spôsobené oneskorením aktualizácie používateľskej dokumentácie vzhľadom na priebežné zapracovanie zmien alebo rozšírení funkcionality systému GINS.