Prihlásenie zadaním Mena a Hesla

Top  Previous  Next

       Nový používateľ portálu po úspešnom vytvorení používateľského konta na portáli obdrží od administrátora portálu e-mail o vytvorení používateľského účtu. Podľa elektronicky doručených pokynov sa nový používateľ prihlási na portál. Ide o prvé prihlásenie nového používateľa.

 

prve_prihlasenie

       Po úspešnom prihlásení na Info Portál EXIMBANKA SR musí klient z dôvodu maximálnej bezpečnosti po prvom prihlásení zmeniť heslo. Heslo musí mať minimálne 8 znakov a môže obsahovať veľké a malé písmená, číslice (pozri Práca s aplikáciou Info portál - politika hesla). Heslo je možné kedykoľvek zmeniť zvolením činnosti Zmena hesla.

 

Aby mal nový používateľ prístup ku všetkým činnostiam portálu musí sa najprv odhlásiť a potom opätovne prihlásiť na portál už pod svojím zmeneným heslom.