Prihlásenie používateľa

Top  Previous  Next

Možné spôsoby prihlásenia používateľa portálu:

 

a)Prihlásenie certifikátom - pomocou bezpečnostného kľúča (USB token)
b)Prihlásenie zadaním Mena a Hesla - používa sa v prípade ak klient nemá pridelený bezpečnostný kľúč (USB token)
c)Požiadavka na prihlásenie bez certifikátu – používa sa vo výnimočných prípadoch, ak má klient poškodený, odcudzený alebo neplatný certifikát.  V prípade, že sa klient neprihlasuje certifikátom a zabudne heslo, môže pomocou tejto požiadavky požiadať o nové heslo.

 

Prihlásenie používateľa

Prihlásenie používateľa