Prihlásenie certifikátom

Top  Previous  Next

       Ide o prihlásenie klienta cez certifikát, ktorý bude mať na bezpečnostnom kľúči (USB tokene). Bezpečnostný kľúč obdrží používateľ v banke pri žiadosti o prístup na portál. Pred prvým prihlásením si musí používateľ pomocou aplikácie TRC vyžiadať certifikát. Pri prvom prihlásení na Info portál EXIMBANKA SR pomocou bezpečnostného kľúča, je používateľ vyzvaný na zadanie PIN kódu. Tento PIN kód dostane rovnako ako bezpečnostný kľúč od EXIMBANKY SR.

 

pinverification

 

 

Pre úspešné použitie Prihlásenia certifikátom musí byť bezpečnostný kľúč  zasunutý v USB porte.

 

V prípade, ak používateľ zadá 3-krát po sebe nesprávny User PIN, potom systém bezpečnostný kľúč zablokuje. Používateľ má vtedy odopretý prístup na Info portál EXIMBANKA SR.

 

Odblokovanie bezpečnostného kľúča  je umožnené pomocou aplikácie Token Remote Center.  Používateľ musí zadať požiadavku na odblokovanie bezpečnostného kľúča.