Práca s aplikáciou Info portál

Top  Previous  Next

       Pre prácu s aplikáciou Info portál musí mat klient nainštalovaný internetový prehliadač (Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššie alebo Mozilla Firefox verzia 3.6.9. a vyššie), ktorý podporuje HTML verziu 4.0 a 128 bitové šifrovanie, obrazovku s rozlíšením 800 x 600 bodov / 65535 farieb. Aplikáciu môže používateľ spustiť aj pomocou prehliadača Firefox pričom odporúčaná verzia je 3.0 a vyššia.

 

       Pre prihlasovanie sa do InfoPortálu EXIMBANKY SR pomocou certifikátu uloženom na bezpečnostnom kľúči je potrebné vykonať nasledovné nastavenia:

- v prípade, že na zobrazovanie webových stránok sa používa prehliadač Mozilla Firefox:

o     Nastavenie prehliadača Mozilla Firefox

o     Importovanie CA certifikátu EXIMBANKY SR

- v prípade, že na zobrazovanie webových stránok sa používa prehliadač Internet Explorer:

o    Importovanie CA certifikátu EXIMBANKY SR

 

       Aplikáciu Info portálu EXIMBANKA SR používateľ spustí priamym zadaním http adresy Info portálu https://www.eximbanka.org alebo http://www.eximbanka.org.

 

Metodika prvého prihlásenia klienta:

 

       Metodika prvého prihlásenia klienta na Info portál EXIMBANKA SR závisí od toho, či klient portálu má vydaný bezpečnostný kľúč (USB token).

 

A.Ak má klient od EXIMBANKY SR vydaný bezpečnostný kľúč (USB token)
1.Klient musí mať vytvorenú platnú mailovú adresu.
2.Pre prihlásenie pomocou certifikátu musí klient vlastniť bezpečnostný kľúč (USB token), ktorý mu vytvorí a pridelí EXIMBANKA SR.
3.Klient musí vyžiadať certifikát použitím aplikácie Token Remote Center.
4.EXIMBANKA SR požiadavku na certifikát spracuje a odošle e-mailovým kanálom odpoveď.
5.Klient spracuje odpoveď. Po úspešnom spracovaní odpovede má klient už certifikát vydaný a platný. Môže sa prihlásiť na portál certifikátom.

 

B.Ak nemá klient od EXIMBANKY SR vydaný bezpečnostný kľúč (USB token)
1.Klient musí mať vytvorenú platnú mailovú adresu.
2.Klient portálu musí najprv obdržať e-mail od administrátora portálu o zriadení konta na Info portál EXIMBANKA SR.
3.Klient sa prihlási na Info portál EXIMBANKA SR podľa údajov doručených e-mailom.
4.Po úspešnom prihlásení na Info Portál EXIMBANKA SR musí klient z dôvodu maximálnej bezpečnosti po prvom prihlásení zmeniť heslo. Heslo musí mať minimálne 8 znakov a musí obsahovať minimálne 3 písmená a 1 číslicu. Heslo je možné kedykoľvek zmeniť zvolením činnosti Zmena hesla.

 

Politika hesla:

       Sila hesla je definovaná pevnou štruktúrou (platí pre prihlasovacie meno na portál a aj pre PIN bezp. kľúča), ktorá pozostáva z nasledovných kritérií:

 

1.minimálna dĺžka hesla je 8 znakov,
2.výskyt minimálne 3 veľkých alebo malých písmen,
3.výskyt aspoň 1 číslice

 

Politika uzamykania konta:

       Ak používateľ 10-krát po sebe zadá nesprávne heslo, potom systém uzamkne konto používateľa na 30 minút, počas ktorých sa nebude možné prihlásiť do aplikácie - platí IBA pre prihlásenie menom a heslom.

       Pre prihlasovanie certifikátom platí, že po zadani 10x zlého PINu sa token zablokuje a nedá sa prihlásiť. Používateľ musí požiadať o odblokovanie tokenu pomocou aplikácie TRC.

 

Expirácia hesla:

       Banka vydáva certifikát, ktorého platnosť je 1 rok. Predĺžiť platnosť si môže používateľ cez aplikaciu TRC.

 

Expirácia hesla

Expirácia hesla